شوكولاته ايلت سلكشن وردي
شوكولاته ايليت ترافيل
شوكولاته سبيشل مادلين
شوكولاته علب كوكتيل فضي
شوكولاته مادلين حجم صغير
شوكولاته ميلودي تروف
لوكسري ذهبي

لوكسري ذهبي

40.00 ريال

مادلين حجم كبير
ميلو برالين

ميلو برالين

42.00 ريال

ميلو شيلي

ميلو شيلي

42.00 ريال

ميلودي سبيشل

ميلودي سبيشل

30.00 ريال

ميلودي فانتزي مادلين
ِشوكولاتات ترفل